Over Mij

Lily Vo

Wie is deze schoonheidsspecialiste? Wie ben ik? Ik ben Lily Vo, een Vietnamese bootvluchtelinge. Ik heb als kind de dood in de ogen gezien en dat heeft mijn leven gevormd.  Ik weet dat het leven niet om geld draait, maar dat het erom gaat mensen te helpen en zo mogelijk gelukkig te maken. Een opgave waaraan ik mijn beste krachten heb gewijd en wel op verschillende manieren. Ik heb altijd maatschappelijk betrokken willen zijn. Begonnen als arbeidsjuriste hield ik mij daarna bezig met educatieve projecten voor kinderen. Ook heb ik als tolk gewerkt bij verschillende hulporganisaties. Telkens stond bij mij voorop om de mensen moed en waardigheid te geven. Ik zag dat ook als een uitdaging voor mijzelf. Juist daarom heb ik meegedaan aan verschillende schoonheidscontests. Schoonheid zit immers niet alleen aan de buitenkant, maar het is een innerlijk vuur, dat ik wil ontsteken. Tot mijn vreugde werd ik Mrs  Universe Nederland in 2012 en werd uitgezonden om Nederland te vertegenwoordigen in Rusland in de internationale Mrs. Universe verkiezing.  Bij de Miss Earth verkiezing werd ik tweede, deze contest vroeg aandacht voor maatschappelijke problemen op wereldschaal. Zo weet ik wat schoonheid is en wat dit betekent voor de mensen. 

Schoonheid is geen simpel begrip, maar het is een complex van verschillende factoren. Zelfvertrouwen en kracht behoren daartoe, maar ook warmte en invoelingsvermogen. Als schoonheidsspecialiste zal ik daarom proberen naar voren te halen wat reeds in u aanwezig is. Het is een proces van bewustwording, waartoe ik een bijdrage zal leveren. Het is het belangrijkste uitgangspunt dat mensen ook tijd aan zichzelf durven besteden. 

Meer over mij op www.lilyvo.com

Maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijk onderwerp voor mij, hieronder enkele links die ik steun:

 

 

Mijn Visie

Mijn visie blijkt al uit de naam die ik voor mijn schoonheidssalon gekozen heb: Schoonheidssalon Zwaagdijk. Waarom? Mijn eerste ervaring in Zwaagdijk is de veiling geweest van februari. IK heb daar het warme gemeenschapsgevoel van deze kleine gemeenschap ervaren en ik was daardoor zeer geraakt. Wat een warmte, wat een hartelijkheid en wat een geweldige opbrengst voor al die verenigingen!
Ik heb het vaste voornemen om van elke behandeling die ik in mijn schoonheidssalon geef, twee euro te verdelen onder de gemeenschap van Zwaagdijk en aan Kika, de Stichting Kinderen kankervrij, om de behandeling van deze kinderen verder te verbeteren. In 2023 heb ik Stichting Vincent VO Het Hoogbegaafde Kind opgericht, om hulp en ondersteuning te bieden aan hoogbegaafde kinderen in het Voortgezet Onderwijs en hun ouders.

Ondernemen is voor mij belangrijk, maar niet genoeg. Ik wil meer, ik wil maatschappelijk betrokken zijn bij mijn omgeving, ik wil een bijdrage leveren aan mijn gemeenschap. Lily Vo zoekt betekenis in haar ondernemerschap. Zij wil haar volwassen clienten schoonheid en waardigheid en zelfvertrouwen geven. Niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant. Voor de kinderen heeft Lily Vo een bijzonder plekje in haar hart. Zelf heeft zij door de oorlogsomstandigheden in haar geboorteland nooit een onbevangen jeugd gekend. Wie kan beter aanvoelen dan zij hoe belangrijk dat is! Daarom wil Lily Vo ook ieder jaar tenminste een feestdag met onbevangen vreugde organiseren voor de kids.
Zij heeft daarin de nodige ervaring opgedaan. Vanaf 2001 heeft Lily Vo activiteiten in educatie en ontwikkeling voor de kids georganiseerd. Dat waren feestelijke gebeurtenissen, waar de kinderen en hun ouders ongelooflijk veel plezier hadden beleefd. Het heeft Lily veel tijd, aandacht en energie gekost, maar het heeft haar nog meer opgeleverd: blijdschap en warmte.

Lily Vo kan niet zonder deze visie op haar werk. Werken en organiseren voor de gemeenschap, dat is haar leven. Dat is haar wezen.